Τμήματα
PDF Εκτύπωση E-mail

 

 

 

Βρεφικό: έως 20 μηνών
Μεταβρεφικό : από 21 μηνών έως 3 χρόνων
Μικρά προνήπια : από 3 χρόνων έως 4 χρόνων
Μεγάλα προνήπια : από 4 χρόνων έως 5 χρόνων
Νήπια: από 5 χρόνων έως 6 χρόνων .

abc