Υπηρεσίες
PDF Εκτύπωση E-mail

Τμήματα χωρισμένα κατά ηλικίες
Παρακολούθηση από παιδίατρο και παιδοψυχολόγοschoolbus
Συναντήσεις γονέων
Συμβουλευτική γονέων σε συνεργασία με την παιδοψυχολόγο
Απογευματινές δραστηριότητες
Παρακολούθηση από οδοντίατρο (ετήσια)
Πρωινό-μεσημεριανό
Αγγλικά – γαλλικά
Μεταφορά
Διευρυμένο ωράριο
Δυνατότητα μεσημεριανής ανάπαυσης
Τμήμα μελέτης παιδιών δημοτικού σχολειού ( εκμάθηση αγγλικής γλωσσάς )

pencil